Laur Eksperta 2020/2021

Funkcja Soft Charging w zasilaczach ZA-TECH

Soft Charging – Specjalna funkcja zaimplementowana w wybranych zasilaczach awaryjnych ZA-TECH (od 2023), która ma na celu wydłużenie żywotności podłączonych do zasilaczy akumulatorów.

Na czym polega działanie funkcji „Soft Charging”?
Soft Charging po polsku to „Miękkie ładowanie”. Ta funkcja polega na obniżeniu prądu ładowania akumulatora przy pewnym poziomie napięcia.
Podczas wzrostu napięcia prąd obniża się w celu ograniczenia gazowania akumulatora i zmniejszenia wydzielanego ciepła.
Standardowe ładowanie dwu i trzy etapowe akumulatora wygląda następująco:
Podłączenie ładowarki powoduje pojawienie się maksymalnego prądu ładowania do momentu osiągnięcia napięcia końcowego (np. 14.6VOLT) – jest to faza stałego prądu (CC).
Następnie ładowanie przechodzi do fazy stałego napięcia (CV) i prąd jest obniżany wraz ze wzrostem poziomu naładowania akumulatora.
Napięcie jest utrzymywane na tym poziomie dla ładowarek dwuetapowych. Przy 3 etapowych, gdy prąd ładowania jest już dość niski (np. 0,5A czy 1A) ładowarka przechodzi w stan napięcia podtrzymującego.
Poniżej wykres jak może wyglądać takie ładowanie
 
Ładowanie standardowe 3-etapowe

Na początku otrzymujemy maksymalny prąd ładowania (10A) do momentu ociągnięcia napięcia ok. 14,5VOLT. Prąd maleje i ładowarka przechodzi w układ podtrzymania buforowego.
Przy wysokim napięciu i dużym prądzie ładowania reakcje chemiczne w akumulatorze są „burzliwe”, występuje spore gazowanie akumulatora oraz jego nagrzewanie.
Taki proces może skrócić żywotność akumulatora.

Dlatego mając na uwadze jak najdłuższą żywotność podłączonego akumulatora zastosowaliśmy specjalny program ładowania akumulatora w zasilaczach awaryjnych ZA-TECH.
„SOFT CHARGING” – czyli Miękkie ładowanie.
Proces składa się aż z pięciu procesów.
Pierwszy etap – Soft Start
Na czym polega proces startu (soft start)?
Podłączenie zasilacza do sieci powoduje rozpoczęcie procesu ładowania.
W przeciwieństwie do „zwykłych” ładowarek i zasilaczy zadany w zasilaczu prąd nie pojawia się „od razu” tylko narasta on w ciągu kilku sekund do wartości maksymalnej (CC – constant current tj. stały prąd) i przechodzi to procesu drugiego.
Drugi etap ładowania
Ten etap (CC) trwa do pewnego poziomu napięcia.
Już przy napięciu ok. 13Voltów rozpoczyna się proces ograniczenia prądu ładowania w celu obniżenia negatywnych skutków intensywnego gazowania akumulatorów (AGM, GEL czy z płynnym elektrolitem). Tutaj ładowarka już przechodzi w trzeci etap ładowania.
Dla przykładu początkowy prąd 10A przy napięciu powyżej 14VOLT wynosi tylko ok. 4A.
Czwarty etap ładowania
Po osiągnięciu wartości ok. 14.5Voltów ten prąd już obniża się samoczynnie względem naładowania akumulatora. Jest to czwarty etap ładowania (CV – Constant Voltage – stałe napięcie).
Piąty etap ładowania
Gdy prąd ładowania będzie na tyle niski (poniżej ok. 1A) ładowarka przechodzi w piątą fazę ładowania tj. podtrzymywania buforowego.
Napięcie buforowe wynosi ok. 13.6Voltów i jest utrzymywane przez cały czas. Prąd płynący do akumulatora jest uzależniony od jego pojemności, rezystancji wewnętrznej… Przeważnie jest on niski ok. 0,1A.

Poniżej przykładowy wykres jak przebiega ładowanie


Sotf Charging - ładowanie wieloetapowe w zasilaczach ZA-TECH

Zasilacze z funkcją Soft Charging:
ZA-TECH-300
ZA-TECH-500
ZA-TECH-700
ZA-TECH-1000+
ZA-TECH-1200

Pozostałe wpisy

Nie znalazłeś szukanego urządzenia?
Potrzebujesz fachowej porady w doborze?
Napisz do nas e-mail na:
sklep@techtron.pl