Rozszerzenie gwarancji

Gwarancja - reklamacje

 

Jak złożyć reklamację z tytułu gwarancji

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów należy składać bezpośrednio do gwaranta

  • pisemnie na adres podany w warunkach/karcie gwarancyjnej.
  •                   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany w karcie.
  • Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres podany w warunkach/karcie gwarancyjnej.

 

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

(1)    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

(2)    danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

(3)    Kopii dowodu zakupu lub/i karty gwarancyjnej.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym gwaranta.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

 

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację

Gwarant ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, w czasie podanym w warunkach gwarancji

Nie znalazłeś szukanego urządzenia?
Potrzebujesz fachowej porady w doborze?
Napisz do nas e-mail na:
sklep@techtron.pl